ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“ Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9 Интернет страница наручиоца:  www.ospkocic.edu.rs Врста наручиоца:   Установа Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: грађевински радови: 45000000 Критеријум за доделу уговора:  најнижа Read More …

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОШ“ПЕТАР КОЧИЋ“ ИНЂИЈА Цара Душана бр.9 Дел.бр.:365 Датум: 5.4.2019.г.     ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА     Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“ Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9 Интернет страница наручиоца: www.ospkocic.edu.rs Врста наручиоца:   Установа Врста предмета, назив и ознака Read More …