АМРЕС

Од почетка школске 2017/2018. године наша школа је део АМРЕС мреже.  “Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” је основала Влада Републике Србије ради изградње, развоја и управљања образовном и научно-истраживачком рачунарском мрежом Републике Србије. Ова мрежа образовним и научно-истраживачким организацијама и другим корисницима обезбеђује приступ и коришћење Интернета и информатичких сервиса у земљи, као и везе са националним и интернационалним мрежама. АМРЕС представља један од најзначајнијих ресурса научно-истраживачког и образовног рада и носилац је развоја информатичког друштва.

АМРЕС инфраструктура обухвата научно-истраживачку и образовну рачунарску мрежу Републике Србије у функционалном и техничком смислу, спољне везе које је повезују са окружењем (Интернет, GÉANT, остали провајдери итд.) и серверско-рачунарску инфраструктуру. Институције које су АМРЕС корисници су на АМРЕС мрежу доминанто повезане оптичким везама капацитета 1Gb. Кичма АМРЕС мреже реализована је oптичким везама капацитета 1Gb и 10Gb којима је повезано 50 градова у Србији. Кроз повезивање на европску научно-истраживачку и образовну мрежу GÉANT, АМРЕС обезбеђује два Интернет линка – примарни капацитета 10Gb и секундарни капацитета 1Gb.