Дигиталне компетенције

Од почетка школске 2017/2018. године у нашој школи се реализује пројекат унаређења дигиталних компетенција наставника. Циљ овог пројекта је достизање високог нивоа информатичке писмености свих наставника, како би на адекватан начин одговорили свим изазовима које пред њих постављају савремене информационе технологије и модерно друштво у целини. Такође,  када наставници стечено знање примене у пракси, ученици ће имати квалитетнију наставу засновану на употреби модерних информационих технологија, што ће свакако довести до повећања њиховог нивоа знања и постигнућа. За координаторе пројекта и инструкторе обуке су одлуком директора одређени наставник разредне наставе Светлана Милојевић и наставник техничког и информатичког образовања Александар Мамић.