Слободне наставне активности

Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Оне могу бити из природних или друштвених наука, уметности и културе, технике, као и других области у складу са интересовањима ученика, просторним и људским ресурсима. Школа је у обавези да ученицима понуди листу од три слободне наставне активности, а ученик обавезно бира једну од њих и похађа током целе школске године. Сврха ових активности је оснаживање ученика да препознају своја интересовања и способности које су важне за професионални развој и доношење одлука за наставак школовања и зато ученици могу сваке године бирати различите слободне наставне активности. Наставу треба тако организовати да ученици имају што више могућности за активно учешће, за интеракцију са другим ученицима, коришћење различитих извора информација и савремених технологија.

Од ове школске године ученицима V и VI разреда понуђене су следеће активности: Екологија, Култура, Саобраћај, Спорт, Хор и оркестар и Цртање, сликање, вајање.

[pdf-embedder url=”https://ospkocic.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/Годишњи-планови-слободних-наставних-активности.pdf” title=”Годишњи планови слободних наставних активности”]