Шаховска секција

Шаховску секцију у старијим разредима води наставник Александар Мамић. Циљ ове активности је:

-развијање интересовања за шаховску игру код ученика;
– стицање сазнања да процес учења у школским условима може да се реализује у форми
игре (шаха);
– стимулисање маште, креативности и радозналости током учења шаха;
– стицање основних знања о шаху и уочавање сличности са животом;
– оспособљавање ученика за логичко размишљање током учења шаха;
– развијање потребе за самосталним доношењем одлука кроз играње шаха;
– развијање свести о сопственом напредовању и јачање мотивације за даље учење шаха;
– развијање начела фер-плеја и уважавања туђег мишљења.

Приликом извођења секције се користе савремене наставне методе и средства у виду видео презентација, симулација, рачунара, онлајн апликација и сл.