Настава

Настава се у нашој школи изводи у 2 смене, где ученици од првог до четвртог разреда наставу похађају у једној, а од петог до осмог у другој смени. Свако одељење у нижим разредима има своју учионицу, док је настава у вишим разредима кабинетског типа, где постоји по један или више кабинета за сваки предмет. Кабинети су опремљени савременим наставно-техничким уређајима и средствима као што су: лаптоп рачунар, пројектор, интерактивна табла, LCD телевизор и слично.