Почетак другог полугодишта

Драги ученици, поштоване колеге и родитељи, друго полугодиште школске 2020/21.године почиње 18.01.2021.на начин на који је настава реализована на почетку школске године.Сва одељења се деле у две групе. Обе групе ученика од 1-4.разреда похађају наставу сваки дан по већ утврђеном Read More …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ бр1.1.2/2019

Назив наручиоца: ОШ“Петар Кочић“  Адреса наручиоца: Цара Душана бр. 9 Инђија 22320 Интернет страница наручиоца: www.ospkocic.edu.rs Врста наручиоца: установа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности  Продужење рока за подношење понуде.  Врста предмета: добра Добра: рачунарска опрема  Датум објављивања Read More …