Актив наставника информатике и рачунарства

[pdf-embedder url=”https://ospkocic.edu.rs/wp-content/uploads/2018/09/informatika.pdf”]

 

Актив наставника информатике и рачунарства изводи наставу из:

  1. Обавезни предмет Информатика и рачунарство – који се изводи по новом плану и програму у 5. , 6. и 7. разреду
  2. Изборни предмет Информатика и рачунарство – који се изводи по старом плану и програму у 8. разреду
  3. Информатичка секција

За извођење наставе на располагању су два у потпуности опремљена кабинета, где се настава због захтевности и специфичности садржаја изводи по групама од 11-15 ученика. Концепт извођења наставе из предмета Информатика и рачунарство је базиран на савременом методичком приступу, практичном раду са ученицима, као и пројектној настави уз наглашену корелацију са другим предметима. Том приликом се користе савремени ИКТ уређаји, мултимедијалне презентације, анимације, симулације, електронски квизови знања како би се повећао ниво остварености планираних исхода наставе код ученика. 

Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења.