Актив наставника Технике и технологије

Наш актив изводи наставу из два обавезна предмета – Техника и технологија (5. , 6. и 7. разред) и Техничко и информатичко образовање (8. разред). Поред обавезних предмета актив такође изводи наставу  из  саобраћајне и шаховске секције. Изузетно велико ангажовање и посвећеност наставника су приметни код припреме ученика за такмичења, како из обавезних предмета, тако и из саобраћајне секције, о чему сведоче бројне дипломе и награде освојене на свим нивоима такмичења од општинског до републичког.  

За извођење наставе на располагању су два у потпуности опремљена кабинета, где се настава због захтевности и специфичности садржаја изводи по групама од 11-15 ученика. Концепт извођења наставе из предмета ТиТ и ТИО је базиран на савременом методичком приступу, практичном раду са ученицима, као и пројектној настави уз наглашену корелацију са другим предметима. Том приликом се користе савремени ИКТ уређаји, мултимедијалне презентације, анимације, симулације, електронски квизови знања како би се повећао ниво остварености планираних исхода наставе код ученика. Основни циљ наставе ТиТ и ТИO је да ученици стекну основну техничку и информатичку писменост и развију техничко мишљење, техничку културу, радне вештине и културу рада.

Почев од школске 2019-20. године у циљу додатног осавремењавања наставе, набављени су дронови и 3Д штампач.