Електронски дневник

У нашој школи се од школске 2018-19. године комплетна евиденција васпитно-образовног рада води у систему ес Дневник. Систем ес Дневник представља јединствено софтверско решење које у себи интегрише дневник  редовне наставе, дневник осталих облика васпитно-образовног рада (додатна и допунска настава, секције, припреме за такмичења и др.), дневник рада одељењског старешине, као и многе друге административне протоколе.

https://www.youtube.com/watch?v=Tv2P6JJgl60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *