ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОШ“Петар Кочић“ Инђија Цара Душана бр. 9 Дел.бр.: Датум: 25.2.2019. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“ Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9 Интернет страница наручиоца: www.ospkocic.edu.rs Врста наручиоца:   Установа Врста предмета, назив и ознака из општег Read More …

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“ Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9 Интернет страница наручиоца: www.ospetarkocic.rs Врста наручиоца:   Установа Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Услуга организовања путовања   63516000 Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.   Начин Read More …

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“ Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9 Интернет страница наручиоца: www.ospkocic.edu.rs Врста наручиоца:   Установа Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: 45432110 – Радови на постављању подова Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена. Read More …

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“ Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9 Интернет страница наручиоца: ospkocic.edu.rs Врста наручиоца:   Установа Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: добра – електрична енергија  09310000 Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.   Read More …

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“ Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9 Интернет страница наручиоца: ospkocic.edu.rs Врста наручиоца:   Установа Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: 45432110 – Радови на постављању подова Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена. Read More …